Актуальне інтерв’ю

Оновлення судової влади: від мети до реалізації

Сергій Козьяков
Голова вищої кваліфікаційної комісії суддів України, член Ради з питань судової реформи оновлення

Український часопис конституційного права включено до переліку фахових юридичних видань відповідно до п.56 додатку 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 № 1714

Наша місія – створення платформи для фахового обговорення сучасних проблем конституціоналізму українськими та зарубіжними вченими, обміну досвідом та результатами наукових досліджень, поширення оригінальних ідей дослідників серед широкої аудиторії науковців та практиків.