Український часопис конституційного права / Ukrainian Journal of Constitutional Law ISSN 2519-2590
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 22166-12066Р від 07.06.2016 року
Включено до переліку фахових юридичних видань (п.56 дод. 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 № 1714)

Мета. Український часопис конституційного права має на меті створення платформи для фахового обговорення сучасних проблем конституціоналізму українськими та зарубіжними вченими, обміну досвідом та результатами наукових досліджень, поширення оригінальних ідей дослідників серед широкої аудиторії науковців та практиків.

Тематика журналу. Часопис публікує оригінальні дослідження з конституційно-правової тематики та суміжних дисциплін, зокрема конституційного права, порівняльного конституційного права, політичної науки, теорії та філософії права, європейського та міжнародного права. Міждисциплінарні дослідження, що мають у фокусі конституційно-правові проблеми теоретичного чи практичного характеру, також приймаються до публікації.

Стандарти. Український часопис конституційного права прагне забезпечити високу якість опублікованих статей і суворо дотримується вимог академічної доброчесності та етичних стандартів публікацій.

Рецензування. Всі рукописи статей, які надійшли до редакційної колегії Часопису, проходять процедуру незалежного подвійного сліпого рецензування та наукове редагування, що мають на меті забезпечення відбору авторських рукописів лише високого наукового рівня.

Періодичність. Часопис виходить щоквартально (4 номери в рік). Кількість наукових статей в одному номері Часопису становить від 5 до 10.

Індексування. Науковий журнал входить до таких міжнародних наукометричних  баз даних: Heinonline, Scientific Indexing Services, INFOBASE Index, Academic Resource Index.

Доступність. Це журнал відкритого доступу. Весь контент перебуває у вільному доступі. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати або посилатися на повні тексти статей цього журналу без попереднього дозволу видавця або автора, але з обов’язковим посиланням на джерело.

ЛНУ ЛогоЦКУ Лого
Львівський національний університет імені Івана Франка (код ЄДРПОУ 02070987, 79000, Україна, м. Львів, вул. Університетська, 1)Громадська організація «Центр конституційних ініціатив» (код ЄДРПОУ 38763646, 79018, м. Львів, вул. Стороженка, буд. 12, оф. 501)ТзОВ Редакція журналу «Український часопис конституційного права» (код ЄДРПОУ 40252310, 79018, м. Львів, вул. Стороженка, буд. 12, оф. 501)