Наукові статті


Наукові статті
Вибори – [без]альтернативна основа демократії?

Вибори – [без]альтернативна основа демократії?

АНОТАЦІЯ Протягом тривалого періоду часу саме вибори вважалися безальтернативною основою демократії. Уся система представницької демократії (на відміну від прямої) заснована на ідеї, що у процесі виборів народ делегує свою владу представникам, які самостійно здійснюють внутрішню і зовнішню політику, а також формують інші органи публічної влади. Для успішного функціонування такої системи, її легітимності, важливо було забезпечити […]

Правова природа та зміст міжнародних виборчих стандартів

Правова природа та зміст міжнародних виборчих стандартів

АНОТАЦІЯ Стаття присвячена розгляду міжнародних виборчих стандартів як часткового випадку загальної категорії міжнародних правових стандартів, історично першим зразком яких є міжнародні стандарти у сфері прав людини. Міжнародні правові стандарти фіксуються в актах двох типів — міжнародних договорах, що підлягають ратифікації (зобов’язальні акти), та актах міжнародних організацій (актах «м’якого права»). Важливу роль відіграє також практика міжнародних […]

Діяльність виборчих омбудсменів під час виявлення виборчих правопорушень

Діяльність виборчих омбудсменів під час виявлення виборчих правопорушень

АНОТАЦІЯ У статті проведено дослідження особливостей діяльності та компетенції виборчих омбудсменів в ході виявлення ними адміністративних та кримінальних виборчих правопорушень. Зроблено висновки про доцільність заснування такого інституту захисту виборчих прав громадян та запропоновано шляхи покращення діяльності виборчих омбудсменів під час виявлення та фіксації виборчих правопорушень. Ключові слова: виборчі омбудсмени, виявлення правопорушень, збирання доказів. ABSTRACT НАЗВА_СТАТТІ_АНГЛІЙСЬКОЮ […]

Соціальна функція комунальної власності

Соціальна функція комунальної власності

АНОТАЦІЯ У статті аналізується сутність соціальної функції комунальної власності, що полягає у задоволенні нагальних потреб територіальної громади. Наголошується, що забезпечення публічного інтересу повинно проявлятися і у діяльності приватного власника, який здійснює управління комунальним майном на основі договору оренди чи концесії або приватизує його. При цьому звертається увага на зарубіжну практику публічно-приватного партнерства, що є доволі […]

Добровільне об’єднання територіальних громад як складова реформи децентралізації публічної влади в Україні

Добровільне об’єднання територіальних громад як складова реформи децентралізації публічної влади в Україні

АНОТАЦІЯ У статті аналізується еволюція конституційно-правового забезпечення добровільного об’єднання територіальних громад як невід’ємної складової реформи децентралізації публічної влади в Україні. При цьому наголошується на проблемних питаннях, які перешкоджають децентралізаційним процесам. Зроблено висновок, що саме по собі укрупнення територіальних громад в умовах економічної кризи не зробить їх самодостатніми, а структурні зміни залишаться неефективними, якщо не буде […]

Сучасна кодифікація виборчого законодавства в Україні: венеціанський вимір

Сучасна кодифікація виборчого законодавства в Україні: венеціанський вимір

АНОТАЦІЯ Сучасний виборчий процес активізувався із прийняттям у першому читанні проекту Виборчого кодексу України № 3112-1 від 02.10.2015 року. Бажання існуючих партій впливати на результати цього процесу зумовлює нівелювання виборчого процесу та інституту виборів загалом. Водночас саме інститут виборів повинен забезпечити легітимність державної влади, її демократичні основи діяльності. З огляду на це виникає питання забезпечення […]