Наукові статті


Наукові статті
Конституційний Суд України: наступний етап розвитку чи початок нової ери?

Конституційний Суд України: наступний етап розвитку чи початок нової ери?

2018-ий рік має шанси стати поворотним в історії конституційної юстиції України. Саме 2018-ий, хоча конституційні зміни, що заклали основу для такого «повороту», були внесені ще 2 червня 2016 року і набрали чинності 30 вересня того ж року. Трохи більше як через рік, 13 липня 2017 року, було прийнято новий Закон «Про Конституційний Суд України» (набрав […]

Ліберальний комунітаризм як філософія правого розвитку постмодерного суспільства

Ліберальний комунітаризм як філософія правого розвитку постмодерного суспільства

АНОТАЦІЯ Запропоновано під ліберальним комунітаризмом розуміти політико-правову ідеологію, що виникла внаслідок конвергенції лібералізму та комунітаризму і ґрунтується на утвердженні гетерогенної свободи (як свободи, що складається з однорідних частин: позитивної та негативної свободи), емоційного інтелекту (як інтегративної категорії між раціональним та ірраціональним), запроваджує моральне право (як право, що базується на моральних ідеалах), інтегрує ліберальні права і […]

Природа гідності людини (на основі аналізу сучасних європейських конституцій  та прецедентної практики конституційних судів)

Природа гідності людини (на основі аналізу сучасних європейських конституцій та прецедентної практики конституційних судів)

АНОТАЦІЯ У статті обґрунтовується необхідність дослідження природи гідності людини у сучасних європейських конституціях та прецедентній практиці конституційних судів. Аналізуються тексти конституцій щодо структурного розміщення у них терміну «гідність» – преамбулі, окремих статтях, перших статтях, його самостійне формулювання. Висвітлюються такі аспекти природи гідності людини, як те, чи вона є лише конституційною цінністю, принципом, чи також і […]

Рішення Європейського суду з прав людини: місце і роль у правовій системі України

Рішення Європейського суду з прав людини: місце і роль у правовій системі України

АНОТАЦІЯ У статті аналізується місце та роль суддів Європейського суду з прав людини в системі права України. Інтеграційний процес України в Європейському Співтоваристві зводиться до сприйняття та розуміння норм Конвенції про права людини та здійснення цих правил у системі національного законодавства. Важливим є знання практики Європейського суду з прав людини, які тлумачать норми Конвенції. Отже, […]

Реформування Конституційного Суду України в контексті конституційних та законодавчих змін 2016-2018 років

Реформування Конституційного Суду України в контексті конституційних та законодавчих змін 2016-2018 років

АНОТАЦІЯ Ця стаття присвячена реформуванню органу конституційної юрисдикції в Україні в умовах внесення змін до Конституції України та законів України в період 2016-2018 років. Конституційний Суд, як єдиний орган конституційної юрисдикції, є одним із ключових суб’єктів в процесі державотворення. Станом на сьогодні, зважаючи на складний період в історії української державності, основним завданням є забезпечення незалежності […]