Контакти


Редакція журналу «Український часопис конституційного права
Місцезнаходження редакції: 79018, Львівська обл., м. Львів, вул. Стороженка, буд. 12, кв. 501
e­mail: editor@constjournal.com