ЧАСОПИС 1/2017


Актуальне інтерв’ю
Конституційна скарга: ризики та перспективи в українських реаліях український часопис і конституційного права

Конституційна скарга: ризики та перспективи в українських реаліях український часопис і конституційного права

Шановний Володимире Григоровичу, Ви як заступник голови Конституційної комісії, як один з найбільш авторитетних українських вчених, людина, що багато років свого життя присвятила впровадженню у практику ключових конституційних принципів та цінностей, як оцінюєте напрацювання Комісії в частині реформи вітчизняної конституційної юстиції, зокрема щодо запровадження конституційної скарги? Наскільки, на Вашу думку, оновлений текст Конституції у цій […]

Від редакції
Конституційна скарга: реальний механізм захисту прав людини чи чергова декларація?

Конституційна скарга: реальний механізм захисту прав людини чи чергова декларація?

Нещодавно в Україні відбулась довгоочікувана подія – у ході реформи правосуддя 2016 року до Конституції України були внесені зміни, якими запроваджено конституційну скаргу. Щоправда, довгоочікуваною ця подія була для невеликого кола людей, навіть у професійному юридичному середовищі, – переважно для конституціоналістів та деяких адвокатів, які шукали додаткових механізмів захисту прав своїх клієнтів. Основна суспільна увага […]

Наукові статті
Конституційний краудсорсинг, спрямований на примирення народу і артистократії

Конституційний краудсорсинг, спрямований на примирення народу і артистократії

АНОТАЦІЯ Після того, як Ісландія отримала досвід конституційного краудсорсингу (2009-2012 рр.), члени правової спільноти країни, депутати Парламенту та керівництво країни визнали, що проект Конституції – нереалістичний, його неможливо втілювати в життя і він суперечить правовим та політичним традиціям цієї країни Північної Європи. З іншого боку, деякі експерти з питань юриспруденції стверджують, що основні інститути держави, […]

Конституційна скарга як ефективний процесуальний засіб захисту прав і свобод людини та громадянина

Конституційна скарга як ефективний процесуальний засіб захисту прав і свобод людини та громадянина

АНОТАЦІЯ У статті конституційна скарга розглядається як один із процесуальних засобів захисту прав та свобод людини та громадянина. На основі аналізу законодавства Азербайджанської Республіки, практики діяльності Конституційного суду Азербайджану, порівняльного дослідження законодавчих вимог щодо конституційних скарг у зарубіжних країнах, робиться висновок щодо ефективності конституційної скарги як такого процесуального засобу. Обґрунтовується доцільність широкого підходу до визначення […]

Конституційна скарга і критерії конституційності законів: загальнотеоретичні аспекти

Конституційна скарга і критерії конституційності законів: загальнотеоретичні аспекти

АНОТАЦІЯ У статті дано загальнотеоретичну оцінку нормативно-правових приписів Закону України від 02.06.2016 р. № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», що встановлюють право громадян України звертатися за захистом своїх порушених прав до Конституційного Суду України як найвищої національної судової інстанції. Виокремлено положення даних норм, що мають, на нашу думку, певним чином не […]

Правова невизначеність в актах конституційного судочинства: pro et contra

Правова невизначеність в актах конституційного судочинства: pro et contra

АНОТАЦІЯ Статтю присвячено проблемі правової невизначеності у конституційно-правовому регулюванні. На матеріалах практики Конституційного Суду України розглядається взаємозв’язок між вимогою правової визначеності й обмеженням дискреційних повноважень органів публічної влади, наводяться типові причини і юридико-технічні передумови правової невизначеності у конституційному судочинстві. Обґрунтовується необхідність забезпечення суспільно виправданої міри невизначеності у конституційно-правовому регулюванні, з огляду на що правова невизначеність […]

Конституційний розвиток в сучасному світі: український вимір

Конституційний розвиток в сучасному світі: український вимір

АНОТАЦІЯ Висвітлюються окремі питання сутності явища конституційного розвитку в сучасному світі, особливостей його виникнення та механізму функціонування. Пропонується розглядати обов’язковими елементами механізму функціонування конституційного розвитку в сучасному світі «конституцію держави», «конституційну державу» та «конституціоналізм». Окрему увагу звернуто на питання історичного досвіду конституційного розвитку України, а також особливості даного процесу на сучасному етапі. Зроблено висновок про […]

Столиці держав як конституційна проблема

Столиці держав як конституційна проблема

АНОТАЦІЯ У статті дано загальнотеоретичну оцінку нормативно-правових приписів Закону України від 02.06.2016 р. № 1401-УШ «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», що встановлюють право громадян України звертатися за захистом своїх порушених прав до Конституційного Суду України як найвищої національної судової інстанції. Виокремлено положення даних норм, що мають, на нашу думку, певним чином не […]

Конституційний Огляд
Європейські стандарти конституціоналізму
Конституційний суд