Архів


Часопис 3/2018 — Тема номеру: Судова реформа: перші підсумки
Актуальне інтерв’ю
Оновлення судової влади: від мети до реалізації. Інтерв’ю із Сергієм Козьяковим (провів Різник С.) PDF
Від редакції
Різник С. Про зміну юридичної позиції Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положення “на наступній черговій сесії Верховної Ради України” PDF
Конституційний Огляд
Наукові статті
Константий О. Щодо місця Конституційного Суду України в механізмі державної влади (за результатами внесення змін до Основного Закону в частині правосуддя) PDF
Мочульська М. Судова влада та громадськість: взаємодія в умовах конституційної реформи правосуддя в Україні PDF
Панчишин Р. Перспективні напрями розвитку взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної виконавчої влади PDF
Ревер С. Вища рада правосуддя: порядок формування та компетенція PDF
Рецензії та події
Бориславська О. Важливий крок у розвитку доктрини виборчого права в Україні PDF
Батан Ю. В Одесі активізовано проведення заходів на конституційно-правову тематику PDF
Різник С. Зустріч суддів Конституційного Суду України з студентами та викладачами Львівського університету PDF
Часопис 2/2018 — Тема номеру: Вибори 2019: тест на готовність
Часопис 1/2018 — Тема номеру: Конституційний Суд України: місія, довіра, авторитет
Актуальне інтерв’ю
Правова революція. Інтерв’ю із Станіславом Шевчуком (провів Різник С.) PDF
Від редакції
Бориславська О. Конституційний Суд України: наступний етап розвитку чи початок нової ери? PDF
Конституційний Огляд
Наукові статті
Грищук О., Слюсарчук Х. Ліберальний комунітаризм як філософія правого розвитку постмодерного суспільства PDF
Стецик Н. Природа гідності людини (на основі аналізу сучасних європейських конституцій та прецедентної практики конституційних судів) PDF
Солоткий С. Рішення Європейського суду з прав людини: місце і роль у правовій системі України PDF
Сподарик М. Реформування Конституційного Суду України в контексті конституційних та законодавчих змін 2016-2018 років PDF
Правова спадщина
Переклад з німецької: Юрій Кандур Перший закон Про конституційний суд Австрії авторства Ганса Кельзена PDF
Часопис 4/2017 — Тема номеру: Автономія: національнокультурний та політикоправовий зрізи
Актуальне інтерв’ю
Мустафа Джемілєв – Живи в Криму: актуальне інтерв’ю (провів Різник С.) PDF
Від редакції
Бориславська О. Територіальна автономія, регіоналізація та проблеми політичної сецесії в Європі PDF
Конституційний Огляд
Наукові статті
Семків В., Карнасевич Р. Становлення принципу судового захисту прав місцевого самоврядування в Україні PDF
Черняк Є. Забороняючі приписи перегляду конституції в системі гарантій її забезпечення PDF
Крусян Р. Доктринальні основи реформування системи судоустрою України у контексті теорії правової реформи PDF
Средницька І. До окремих питань правового регулювання участі громадян у законотворенні в Україні PDF
Матат А. Принципи у конституційному праві: загальнотеоретичний аспект PDF
Правова спадщина
Підготував: Назарій Стецик Кость Антонович Левицький – Права національних меншостей PDF
Часопис 3/2017 — Тема номеру: Державна мова
Актуальне інтерв’ю
Народні депутати, автори законопроектів про державний статус української мови: Оксана Юринець, Ігор Гузь, Ганна Гопко, Ірина Подоляк, Іван Крулько, Микола Княжицький: актуальне інтерв’ю (провів Різник С.)
Від редакції
Бориславська О. Українська мова як державна: європейські стандарти та національні особливості правового регулювання PDF
Конституційний Огляд
Наукові статті
Коваль А. «Конституція Пилипа Орлика» (05.04.1710 р.) («Пакти і Конституції…», або «Договори і постанови прав і свобод військових…») — цінна пам’ятка в історії розвитку українського та європейського конституціоналізму PDF
Кобрин В. Діяльність Кабінету Міністрів України щодо розвитку та функціонування української мови PDF
Косович В. Закон України «Про Конституційний Суд України»: норми, які потребують єдиних загальнотеоретичних підходів задля їх ефективного застосування Редагувати PDF
Гураль П. Українська мова – мова державна PDF
Бондаренко Б. Гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України PDF
Правова спадщина
Бойко І. Місце і роль Конституції Української Народної Республіки 1918 р. в історії національного конституціоналізму PDF
Центральна Рада УНР Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР)
Часопис 1/2017 — Тема номеру: Конституційна скарга: ризики і перспективи
Актуальне інтерв’ю
Володимир Григорович Буткевич: актуальне інтерв’ю (провів Різник С.) PDF
Від редакції
Бориславська О. Конституційна скарга: реальний механізм захисту прав людини чи чергова декларація? PDF
Конституційний Огляд
Наукові статті
Нінет Антоні Абат Конституційний краудсорсинг, спрямований на примирення народу і артистократії PDF
Гараджаєв Джейхун Конституційна скарга як ефективний процесуальний засіб захисту прав і свобод людини та громадянина PDF
Віталій Косович Конституційна скарга і критерії конституційності законів: загальнотеоретичні аспекти PDF
Петро Стецюк. Конституційний розвиток в сучасному світі: український вимір PDF
Сергій Рабінович Правова невизначеність в актах конституційного судочинства: pro et contra PDF
Кристіан Цомпляк Столиці держав як конституційна проблема PDF
Європейські стандарти конституціоналізму
Вікторія Дубас Венеціанська комісія про конституційну скаргу PDF
Конституційний суд
Пропозиції професора Володимира Буткевича до проекту Конституції України, щодо конституційного правосуддяКонституція Західноукраїнської Народної Республіки: проект академіка Станіслава Дністрянського PDF
Часопис 1/2016 — Тема номеру: Незалежність України: конституційний аспект
Актуальне інтерв’ю
Козюбра Микола Іванович: актуальне інтерв’ю (провів Різник С.) PDF
Від редакції
Бориславська О. Двадцять п’ять років незалежності України: погляд на конституційний розвиток з позицій сьогодення PDF
Конституційний Огляд PDF
Наукові статті
Жалімас Д. Життєздатність конституції та роль конституційного суду PDF
Крусян А. Конституційна юстиція та конституційні перетворення в Україні PDF
Мішина Н. Щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі PDF
Совгиря О. Предмет конституційного права України: аксіологічна складова на сучасному етапі PDF
Федоренко В. Реформа місцевого самоврядування в незалежній Україні: поняття, пріоритети, перспективи PDF
Екхардт К. Захист власності крізь призму статті 21 Конституції Республіки Польща від 2 квітня 1997 року PDF
Ґранат М. Значення гідності людини у конституційному праві PDF
Правова спадщина
Стецюк Н. Академік Станіслав Дністрянський і його проект Конституції Західноукраїнської Народної Республіки PDF
Конституція Західноукраїнської Народної Республіки: проект академіка Станіслава Дністрянського PDF
#1 | 2016 [English]
#1 | 2017 [English]