Венеціанська комісія про конституційну скаргу


Завантажити повну версію у форматі PDF

Вікторія Дубас

аспірант кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна

Роль інституту конституційної скарги
• «… Конституційна скарга повинна захищати не лише від протиправних актів, але й від неконституційних актів або актів, які є законними, але неконституційними…» (Opinion On The Draft Code Of Constitutional Procedure Of Bolivia / CDL-AD (2011)038 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/docu ments/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)038-e) — абз. 36).
• «Повна конституційна скарга, безсумнівно, забезпечує найповніший індивідуальний доступ до конституційного правосуддя і, отже, найретельніший захист індивідуальних прав» (Study on individual access to constitutional justice / CDL-AD (2010)039rev / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.venice.coe.int/WebForms/do cuments/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)039 rev-e — абз. 79-80).
Європейські стандарти інституту конституційної скарги — критерії ефективної конституційної скарги Об’єкт оскарження
• «В Україні не передбачена можливість оскарження до Конституційного Суду України правових актів індивідуального характеру, що мають неконституційний характер. Таким чином, порушення прав людини індивідуальним актом, у тому числі й випадки надмірно тривалої процедури, не можуть бути оскаржені до Конституційного Суду України» (Opinion on proposals amending the Draft Law on the amendments to the Constitution to strengthen the independence of Judges of Ukraine / CDL-AD(2013)034 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms /documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013) 034-e — абз. 11).
Роль інституту конституційної скарги
• «… Конституційна скарга повинна захищати не лише від протиправних актів, але й від неконституційних актів або актів, які є законними, але неконституційними…» (Opinion On The Draft Code Of Constitutional Procedure Of Bolivia / CDL-AD (2011)038 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/docu ments/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)038-e) — абз. 36).
• «Повна конституційна скарга, безсумнівно, забезпечує найповніший індивідуальний доступ до конституційного правосуддя і, отже, найретельніший захист індивідуальних прав» (Study on individual access to constitutional justice / CDL-AD (2010)039rev / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.venice.coe.int/WebForms/do cuments/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)039 rev-e — абз. 79-80). Європейські стандарти інституту конституційної скарги — критерії ефективної конституційної скарги Об’єкт оскарження • «В Україні не передбачена можливість оскарження до Конституційного Суду України правових актів індивідуального характеру, що мають неконституційний характер. Таким чином, порушення прав людини індивідуальним актом, у тому числі й випадки надмірно тривалої процедури, не можуть бути оскаржені до Конституційного Суду України» (Opinion on proposals amending the Draft Law on the amendments to the Constitution to strengthen the independence of Judges of Ukraine / CDL-AD(2013)034 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms /documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013) 034-e — абз. 11).
Роль інституту конституційної скарги
• «… Конституційна скарга повинна захищати не лише від протиправних актів, але й від неконституційних актів або актів, які є законними, але неконституційними…» (Opinion On The Draft Code Of Constitutional Procedure Of Bolivia / CDL-AD (2011)038 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/docu ments/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)038-e) — абз. 36).
• «Повна конституційна скарга, безсумнівно, забезпечує найповніший індивідуальний доступ до конституційного правосуддя і, отже, найретельніший захист індивідуальних прав» (Study on individual access to constitutional justice / CDL-AD (2010)039rev / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.venice.coe.int/WebForms/do cuments/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)039 rev-e — абз. 79-80). Європейські стандарти інституту конституційної скарги — критерії ефективної конституційної скарги Об’єкт оскарження
• «В Україні не передбачена можливість оскарження до Конституційного Суду України правових актів індивідуального характеру, що мають неконституційний характер. Таким чином, порушення прав людини індивідуальним актом, у тому числі й випадки надмірно тривалої процедури, не можуть бути оскаржені до Конституційного Суду України» (Opinion on proposals amending the Draft Law on the amendments to the Constitution to strengthen the independence of Judges of Ukraine / CDL-AD(2013)034 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms /documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013) 034-e — абз. 11).

Підписатися, щоб отримувати повну версію журналу