Пропозиції професора Володимира Буткевича до проекту Конституції України, щодо конституційного правосуддя


Завантажити повну версію у форматі PDF

Володимир Буткевич

заступник голови Конституційної Комісії, суддя Європейського суду з прав людини (у відставці), доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

СТАТТЯ **1
Для забезпечення відповідності законів, а також міжнародних договорів України Конституції України і офіційного тлумачення Конституції в державі діє Конституційний суд — єдиний орган конституційної юрисдикції.
СТАТТЯ **2
Конституційний суд складається з двадцяти семи суддів, які мають високі моральні якості, зробили відомий суспільству внесок у розвиток правової теорії чи практики, відповідають вимогам, необхідним для обрання на найвищу суддівську посаду, є юристами з визнаним авторитетом у галузі права. Суддя Конституційного суду має бути дієздатним громадянином України, який на день виборів в Сенаті досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше п’ятнадцяти років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років, вільно володіє державною мовою, не судимий. Суддя Конституційного суду не може займатися жодною діяльністю, несумісною з його незалежністю, неупередженістю або з вимогами щодо виконання обов’язків на постійній основі, визначеними у законі. Незалежність і недоторканність судді Конституційного суду гарантуються Конституцією і законами. Вплив на суддю Конституційного суду у будьякий спосіб забороняється. Без згоди Конституційного суду суддю Конституційного суду не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення
обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Суддю Конституційного суду не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного суду та членів його сім’ї.
СТАТТЯ **3
Відбір кандидатів у судді Конституційного суду проводиться Комісією юристів. Склад Комісії затверджується указом Президента України на підставі пропозицій вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації, суддів Конституційного суду, Європейського суду з прав людини і Верховного суду у відставці в термін не пізніше, ніж за три місяці до виборів суддів Конституційного суду. Дата виборів суддів Конституційного суду встановлюється Сенатом.
СТАТТЯ **4
Не пізніше, ніж за два місяці до перших виборів суддів у Сенаті Комісія з відбору кандидатів направляє Президентові список затверджених нею кандидатів у судді Конституційного суду в кількості не меншій сорока осіб. Після розгляду Президентом список кандидатів для перших виборів суддів Конституційного суду повинен містити не менше тридцяти п’яти кандидатів. На перших виборах суддів Конституційного суду в Сенаті вибраними на посаду судді вважаються двадцять сім кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів. Якщо кандидати на посаду судді Конституційного суду наберуть однакову кількість голосів сенаторів, то вважається обраним старший за віком.
СТАТТЯ **5
При довиборах суддів Конституційного суду Комісія з відбору кандидатів направляє Президентові України списки затверджених нею кандидатів на кожну вакантну посаду судді Конституційного суду в кількості не менше чотирьох кандидатів у кожному списку. Після розгляду Президентом списків поданих кандидатур у кожному списку повинно залишитися не менше трьох кандидатів. Довибори суддів Конституційного суду в Сенаті відбуваються шляхом голосування кожного списку окремо. Вибраним у Сенаті вважається кандидат, за якого проголосувала проста більшість сенаторів від конституційного складу Сенату. У разі однакової кількості голосів обраним вважається старший з кандидатів.
СТАТТЯ **6
Суддя Конституційного суду обирається строком на дев’ять років без права переобрання.

Підписатися, щоб отримувати повну версію журналу